Бақыт деген не өзі ?

Бақыт деген не өзі ?

Сарапшы Asked on 01.04.2016 in IT.
Пікір
2 Answer(s)

Денсаулық

Сарапшы Answered on 01.04.2016.
Пікір

Бақыт деген отбасының балаларыңның амандығы, денсаулығы, туған туыстар мен достардың, жалпы ел жұрттың аманшылығы, соғыс, зілзала, су апатының болмауы, табиғатымыз таза болуы, бәр елдердің дос туыс болуы, бәріміздің мамыржай өмір сүруіміз

Сарапшы Answered on 09.06.2016.
Пікір

Сіздің жауабыңыз

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.