Жұлдыз жорамалға сенесіз бе?

Жұлдыз жорамалға сенесіз бе?

Сарапшы Asked on 01.04.2016 in IT.
Пікір
5 Answer(s)

Жоқ

Сарапшы Answered on 01.04.2016.
Пікір

НеГізі сенбеймін
Бірақ кейде сәйкес келіп жатады

Сарапшы Answered on 03.06.2016.
Пікір

Толықтай сенбеймін.

Сарапшы Answered on 08.06.2016.
Пікір

сенбеймін. бірақ қызық үшін тыңдап, әңгіме қылдырып жатамыз

Сарапшы Answered on 09.06.2016.
Пікір

Ертеде біздің ата бабаларымыз сол жұлдыз жорамал арқылы сапа шегіп күнделікті өмірлерінде пайдаланған. Бірақ қазір мықты жұлдыз жорамалдаушылар жоқ қой, сондықтан дәл келмей жатады, адамдардың сенбейтініде содан

Сарапшы Answered on 09.06.2016.
Пікір

Сіздің жауабыңыз

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.