Камила деген есім қандай мағына береді?

Камила деген есім қандай мағына береді?

Азамат Asked on 14.03.2016 in IT.
Пікір
4 Answer(s)

Араб тілінен аударғанда білім, ғылым деген мағына береді

Азамат Answered on 14.03.2016.
Пікір

Араб тілінен аударғанда білім деген мағына береді

Сарапшы Answered on 10.06.2016.
Пікір

Екі түрлі нұсқа бар. Біріншісі – грек тілінен аударғанда «бай, дәулетті отбасынан шыққан» деген мағынанада. Екіншісі – арабшадан  «мінсіз, кәміл» деп аударылады7

Азамат Answered on 04.06.2016.
Пікір

Араб есим

Азамат Answered on 05.06.2016.
Пікір

Сіздің жауабыңыз

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.