Өмірде ғажайыптың барына сенесіңба??

Мумкн жок. Брак Алланын кудырети шексиз

Сарапшы Asked on 29.03.2016 in IT.
Пікір
3 Answer(s)

Әрине ғажайыпты АЛЛАМ өзі жасайды!

Сарапшы Answered on 29.03.2016.
Пікір

Ғажайып де

Азамат Answered on 04.08.2018.
Пікір

Ең бірінші, сіз үшін ғажайып деген не? Бұл сөз әр-түрлі мағынаны білдіре алады

Азамат Answered on 04.08.2018.
Пікір

Сіздің жауабыңыз

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.